This is iching.online 


..for save-reading option
and account settings 
I Ching Online

Useful links...

Useful links

Often the I Ching is attributed magical qualities, able to predict the future, and almost always bracketed together with the Tarot.
Better see our page "About I Ching" or our page with books about the I Ching.
There is a lot one can find out about I Ching on the internet.
It is really hard to find honest information about the I Ching.

Wikipedia on I Ching

Knowing the limitations of a "democratic" medium as Wikipedia, the information offered on I Ching here is very useful, but not suitable for beginners on the subject.Lao Tzu

More Online Taoism and I Ching:Wikipedia on Taoism


Taopage.org


Yi Jing, Oracle of the Sun


UNITYH 泰和会
(Fellowship of Ancient Chinese Wisdom 以易会友,共享未来)


James DeKorne's Gnostic Book of Changes
More Taoism:

THE WEI WU WEI ARCHIVES

Between the years 1958 and 1974 a series of eight books appeared attributed to the mysterious 'Wei Wu Wei'.

At I Ching Online we have read them all...

Not suitable as a start on the "subject", but the ultimate ever written on Taoism.
(Consider it the "quantum physics" of Taoism.)

We suggest that you start like us, with "Open Secret" if you seriously consider to give it a try...

Wei Wu Wei

Wei Wu Wei
(1895 - 1987)

Fingers Pointing Towards the Moon

Wei Wu Wei


Why Lazarus Laughed

Wei Wu Wei


Ask the Awakened

Wei Wu Wei


All Else is Bondage

Wei Wu Wei


Open Secret

Wei Wu Wei


The Tenth Man

Wei Wu Wei


Posthumous Pieces

Wei Wu Wei


Unworldly Wise

Wei Wu Wei


 I Ching 2019

Stichting Yijing Studies

--+--+--+--

Zaterdag 16 november 2019 zou de Stichting Yijing Studies haar 9e jaarlijkse symposium houden, voor het eerst op een nieuwe locatie, het Amsterdam Art Center, nabij station Sloterdijk in Amsterdam-West, met als thema Trigrammen en bewegende lijnen in de Yijing.

ECHTER..., wegens een te geringe inschrijving is dit symposium geannuleerd.

Volg de ontwikkelingen op de website van de stichting Yijingstudies.

--+--+--+--


 I Ching 2017

Stichting Yijing Studies Yi

--+--+--+--

Zaterdag 4 november 2017 hield de Stichting Yijing Studies haar 8e jaarlijkse symposium, dit jaar voor het eerst op een nieuwe locatie, Het Huis Utrecht (10 minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal).
Het thema voor dit jaar was Familie en Gemeenschap.
De historische context van de resp. hexagrammen 37 en 13 werd in een algemeen gedeelte op verrassende wijze toegelicht door Harmen Mesker en Herma Meulenkamp.
In de middag werden vier workshops verzorgd, waaruit de bezoeker er twee kon kiezen.

--+--+--+--

Bij de afsluiting van deze inspirerende dag kondigde voorzitter van de Stichting Yijing Studies Paul Lem aan dat dit zijn laatste symposium als voorzitter was geweest.
Na zeven jaar vond hij dat de fakkel nu verder moet worden gedragen door een nieuwe generatie.
Ook mede-bestuurslid Marc Coenders treedt af.


 I Ching 2016

Stichting Yijing Studies Yi

--+--+--+--

Zaterdag 5 november 2016 hield de Stichting Yijing Studies haar 7e jaarlijkse symposium, waarvoor Museum Oud Soest te Soest de vaste locatie leek te zijn geworden.
Dit jaar was gekozen voor het thema De Yijing en de bezielde werkelijkheid in het Oosten en Westen dat werd toegelicht door gastspreker filosoof Hein van Dongen in zijn lezing De Bezieling van de Yijing: harmonie en energie.

De bezoeker kon zowel voor de ochtend als voor de middag een keuze maken uit vier workshops.

Een bijzondere gebeurtenis op deze dag was de presentatie van de hernieuwde Nederlandse uitgave van de Richard Wilhelm vertaling.

I Tjing

Hoofdredacteur Harmen Mesker gaf een kijkje achter de schermen van de totstandkoming van deze sinds de eerste druk in 1953 voor het eerst herziene Ankh-Hermes I Tjing.

Een collectieve raadpleging van de Yijing door Gerben Hellinga met de kleurkaarten van zijn "LO spel" maakte deze boeiende dag compleet.

--+--+--+--


 I Ching 2015

Stichting Yijing Studies Yi

--+--+--+--

Zaterdag 7 november 2015 hield de Stichting Yijing Studies haar jaarlijkse symposium in het Museum Oud Soest te Soest.
Voor dit zesde symposium op rij had de Stichting Yijing Studies gekozen voor het thema De Yijing en de functie van Intuïtieve Kennis.

Na de opening door de voorzitter Paul Lem volgde een indrukwekkende lezing van Rob Tans: Intuïtie in de Chinese Innerlijke Alchemie, waarin hij inging op de rol van intuïtie bij het weergeven van de werkelijkheid vanuit de visie van de oude alchemisten, in zowel waarachtigheid als vervalsing.

De rest van de dag bood weer een keur aan presentaties, workshops, activiteiten en een proeverij van diverse manieren om de Yijing te raadplegen.

Vanwege zijn pensionering nam Marcel Dierselhuis afscheid als secretaris van de stichting, en werd door het bestuur bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Tenslotte werd de dag afgesloten met een levendige en bijna hilarische bijdrage van Harmen Mesker over Toeval en intuïtie.

--+--+--+--


 I Ching 2013

Yi Jing Studies Foundation

Het eerste lustrum symposium van de Stichting Yijing Studies was op zaterdag 21 september 2013.

--+--+--+--

The fifth anniversary of the "Dutch National I Ching Symposium" was on Saturday, September 21st 2013.

Het thema was dit jaar "Crisis, Kracht en Kentering", en ditmaal was de Besant Hall in het Theosofisch Centrum te Naarden gekozen als locatie.
Bert Mulder opende met een indrukwekkende lezing "Crisis", waarin hij refereerde aan de Yijing als oudste digitale systeem ter wereld, dat lang voor de introductie van de moderne computer al was gebaseerd op een representatie van de werkelijkheid in nullen en enen.
Hij illustreerde trends in de samenleving aan de hand van verrassende voorbeelden en onderzocht de rol die de Yijing zou kunnen spelen als nieuwe vorm van denken.

En als elk jaar was er in het verdere uitgebreide aanbod van interessante lezingen en workshops voor elk wat wils.

--+--+--+--

Theme for this year was "Crisis, Strength and Change", and this time the Besant Hall in the Theosophical Centre in Naarden was chosen as location.
Bert Mulder opened with an impressive lecture on "Crisis", in which he referred to the I Ching as oldest digital system in the world, that long before the introduction of modern computer already was based on a representation of reality in zeros and ones.
He exemplified trends in society with striking examples and investigated the role that the I Ching might play as a new way of thinking.

And as every year, in the rest of the broad supply of interesting lectures and workshops there was something for everyone.I Ching 2012


Perhaps you found this site in your search for information on I Ching predictions for the year 2012, when the Maya calendar, as well as the I Ching , are believed to agree on the Apocalyps of the world on December 21st.
At I Ching Online it is our profound conviction that the future is essentially unpredictable, simply because there are too many factors involved (and that the I Ching was never meant, and can never be used to make predictions).
Nevertheless, the orbits of celestial bodies can be calculated with extreme precision, because here (almost) all factors are known.
However, read the excellent site Exit Mundi with an overwhelming collection of end-of-world scenarios, and discover that the Maya's actually never even foretold anything concrete about 2012.
So don't worry; it's just one of the countless end-of-world stories going around.

Meanwhile the date in question has passed, and indeed, the damage might have been worse.

And even the year 2020 has passed without one of the two forecasted catastrophes (or was it the Corona pandemic?).

So, prepare for the next Apocalypse!
According toExit Mundithis will be in 2040.
 I Ching 2012

I Tjing Symposium 2012

Het vierde I Tjing Symposium, op zaterdag 6 oktober 2012 was weer in Soest.
Ook dit jaar waren de lezingen buitengewoon interessant, en in de filmzaal was de documentaire "Wisdom of Changes" te zien, over het leven van Richard Wilhelm, gemaakt door zijn kleindochter Bettina Wilhelm.
De nieuwe voorzitter van de Stichting I Tjing Studies, Paul Lem, stelde het nieuwe bestuur voor.
I Tjing-kenner bij uitstek Harmen Mesker besloot zijn lezing "Betekenis van Offeren in de I Tjing" met een uiterst waardevolle suggestie:
"Als je vóór het consulteren van de I Tjing een offer brengt (en dan een echt), wordt het antwoord veel waardevoller.
Wij krijgen zoveel van de I Tjing, maar wat geven we daar eigenlijk voor terug?"

--+--+--+--

The fourth "Dutch National I Ching Symposium", on Saturday October 6th was again in the village of Soest.
This year too, the lectures were very interesting, and in the cinema a documentary "Wisdom of Changes" was presented, about the life of Richard Wilhelm, produced by his granddaughter Bettina Wilhelm in 2011.
The new chairman of the Dutch I Ching Studies Foundation, Paul Lem, presented the new board.
I Ching outstanding authority Harmen Mesker concluded his lecture "The Meaning of Offering in the I Ching " with a genuinely valuable suggestion:
"If before consulting the I Ching , you make a sacrifice (and then truly), the answer will grow significantly in meaningfullness.
We get so much from the I Ching , but what do we actually give back in return?"


I Ching 2011

I Tjing Symposium 2011

Het derde I Tjing Symposium, op zaterdag 8 oktober 2011 in Soest, was weer een groot succes, met inspirerende lezingen.
De Nederlandse sinoloog Kristofer Schipper hield een lezing waarbij de vertaling van Richard Wilhelm kritisch tegen het licht werd gehouden.
See the Interactive Grimoire about I Ching (a 10 minute video on YouTube), with a clear lecture on the history of the I Ching .

Lao Tzu
When you have any suggestions for links, please contact us (e-mail address at the bottom of the page).

Links to this site are appreciated very much as well.
If you ask for it, we will be happy to send you some HTML-code to include in your page.is a free and comprehensive resource that is a collection of open college course that spans videos, audio lectures, and notes given by professors at Harvard, Princeton and MIT.


Netdenizen Studio's

A very funny link to the site: Glassy Image Button Generator
This is a free online glass button generator with an incredibly user-friendly interface.
Here you can design your own glassy buttons.
Preview the result and when done, download the images in a zip-file.
This site I Ching Online has made use of these glassy buttons for a long time, but since version 3.35 most of them have been replaced by CSS buttons, because of the better responsive properties of the latter for small smartphone screens.Try a "mini-reading", Down Under in Australia:

I Ching StudyClick on this bar to go to the top of the page...

I Ching Online Site Search:

Privacy and cookies Terms and conditions

Do Not Sell My Personal Information